Veikals / Mazgājamie un tīrāmie līdzekļi / Līdzekļi stipri piesārņotu virsmu tīrīšanai
Cena ir norādīta bez PVN