Tehnoloģijas

Tehnoloģijas

Tīrība un kārtība telpā nozīmīgi ietekmē darbinieku pašsajūtu, un tas tieši atspoguļojas viņu darba ražīgumā. Tā ir iespēja dzīvot un strādāt telpā, kura saglabā veselību.

Rūpīgi apmācītā TERSUS komanda piemēro plašu profesionālo tīrīšanas līdzekļu arsenālu, kuri sniedz ne vien ideālu rezultātu, bet arī veicina visu darba virsmu un interjera priekšmetu ārējā izskata saglabāšanu. Modernā izkopšanas līdzekļu un iekārtu līnija ir tik daudzveidīga, ka tās pareiza izmantošana vairs nebūt nav vienkārša, it īpaši, ja ir svarīgi izvairīties no nejaušas īpašuma bojāšanas. Sabiedrības personāla sākotnējā apmācība un plānošana pirms došanās uz objektu vienmēr garantē labu rezultātu.

Mēs piemērojam kvalitatīvas uzkopšanas tehnoloģijas un procesus saskaņā ar visaugstākajiem standartiem un Eiropas Savienības valstīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ievērojam visas īpašās prasības un pasūtītāja objektā vai viņa industrijā pieņemtos normatīvus, kā arī individuālās prasības. Uzkopšanā piemērojamie līdzekļi un iekārtas stingri atbildīs noteiktajām normām, tai skaitā tām, kuras saistītas ar ekoloģiju.